• +420 702 160 060
  • info@autoskolahrou.cz

Tiskopisy

Nyní se můžete do autoškoly přihlásit také ON-LINE. Pokud této možnosti nechcete využít pak si stáhněte přihlášku do svého počítače. Oba formuláře je potřeba vytisknout na samostatné listy papíru.

Přihlášku do autoškoly si můžete vyzvednout také v informační kanceláři nebo nás kontaktujte.

Pokud vám dosud nebylo 18 let, musí být na přihlášce podpis zákonného zástupce. Pokud vám dosud nebylo 15 let, musí být tento podpis úředně ověřený (notář, CzechPoint).

Klienti, kteří nemají občanství ČR, dokládají povolení k pobytu.